Adwokat Świnoujście


Doświadczony adwokat zaprasza do współpracy mieszkańców Świnoujścia i okolic. Prawo karne, prawo cywilne i inne dziedziny prawa.

Kancelaria adwokacka

Kancelarię adwokacką prowadzi adwokat. W obrębie kancelarii adwokackiej zespół tworzą adwokaci oraz aplikanci adwokaccy ze Świnoujścia. Zadaniem kancelarii jest zapewnić obsługę merytoryczną, techniczną i organizacyjną dla adwokatów, którzy świadczą usługi w ramach danej kancelarii. Klienci umawiani są na spotkania z adwokatami w siedzibie kancelarii. Adwokat spędza większość czasu pracy w kancelarii. Praca poza kancelarią odbywa się w siedzibie klientów gdzieś w Świnoujściu lub w budynku sądu. Adwokat podejmuje czynności celem przygotowania się do spraw sądowych według terminarza przez niego prowadzonego. Adwokat ma możliwość wglądu do akt postępowania.

Zespół kancelarii adwokackich

Istnieje możliwość rozszerzenie zespołu kancelarii do kancelarii kilkuosobowej – prowadzonej przez wielu adwokatów. Powoduje to minimalizację ogólnych kosztów utrzymania kancelarii. W ramach kancelarii adwokaci poszerzają swoją wiedzę z danego obszaru nauki. Powoduje to, że kancelaria jest w stanie w wyższym stopniu zapewnić opiekę merytoryczną spraw swoich klientów. Mocno istotną komórką kancelarii jest jej sekretariat – tylko poprawne prowadzenie sekretariatu gwarantuje sprawne działanie całej kancelarii.